Miért CSI?

Az emberi jogok szíve

 

Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 30 cikkből áll. Közülük a legfontosabb a 18. cikkely, ami garantálja a vallásszabadságot.


 csm_sud040901_84fb9655e7

Vallásszabadság: a Marial Bal-i gyülekezet (Dél-Szudán) | CSI

A vallásszabadságot rendszeresen megsértik az erőszak és elnyomás eszközeivel. A Nyugat közvéleménye alig van tudatában ennek a súlyos ténynek, ezért a társadalmi konfliktusok áldozataira is kevés figyelmet fordítanak. Csupán néhány szervezet dolgozik ezen a területen. A CSI ebben a kérdésben látja saját küldetését. Nevében benne van a programja: Christian Solidarity International – Nemzetközi Krisztusi Szolidaritás. Világszerte szolidaritást (sorsközösséget) vállalunk az erőszak és elnyomás áldozataival a keresztényi szeretet jegyében, és szolidaritást vállalunk az üldözött és fenyegetett keresztényekkel, akiknek alig van hangjuk, ezért róluk sokkal kevesebbet tudunk, mint a többi vallási közösségről.

 

Munkánk során az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkére hivatkozunk, amely világosan megfogalmazza a vallásszabadsághoz való jogot:

 

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.